Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Konkurs na stypendium w ramach grantu NCN OPUS 23

Wymagania: (1) Wykształcenie w zakresie psychologii, informatyki, kognitywistyki, inżynierii biomedycznej, neuronauki obliczeniowej lub pokrewnej dziedziny (I lub II stopień). (2) Posiadanie statusu studenta studiów magisterskich lub doktorskich lub potwierdzenie przyjęcia do szkoły doktorskiej. (3) Wysoka ocena na dyplomie ukończenia studiów. (4) Umiejętność programowania, w tym doświadczenie w pracy z Pythonem i/lub Matlabem. (5) Udokumentowane doświadczenie w zaawansowanej analizie danych. (6) Udokumentowane doświadczenie w analizie danych psychofizycznych i/lub analizie zapisów elektrofizjologicznych. (7) Dobra znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania ludzkiego mózgu oraz aktualnej literatury dotyczącej psychologii, neuronauki i dziedzin pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki percepcji wzrokowej i/lub słuchowej. (8) Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. (9) Dyspozycyjność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole oraz motywacja do prowadzenia badań naukowych. (10) Gotowość do przygotowania pracy magisterskiej i/lub doktorskiej powiązanej tematycznie z projektem.

Opis zadań: Obowiązkiem osoby otrzymującej stypendium będzie aktywny udział w realizacji grantu NCN OPUS 23 „Jak ruchy sakkadowe oka wpływają na percepcję słuchową: ich rola w procesach słyszenia i mechanizmy neuronalne.", takich jak: prowadzenie zaawansowanych badań psychofizycznych oraz analizy danych, przygotowanie publikacji, wystąpień konferencyjnych i pracy magisterskiej lub doktorskiej powiązanej tematycznie z projektem.
Typ konkursu NCN: OPUS
Termin składania ofert: 1 grudnia 2023, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia: Stypendium w wysokości 3000 PLN na miesiąc przyznane na okres 12 miesięcy.
Dodatkowe informacje: Pismo przewodnie, CV i wszelkie inne dokumenty potwierdzające umiejętności i doświadczenie należy przesyłać na adres kierownika projektu dr Marcina Leszczyńskiego (marcin.leszczynski@uj.edu.pl). Dodatkowych informacji udziela kierownik projektu.

Proszę o uwzględnienie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz.883.)"

 

Polecamy również
Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe NCN

Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe NCN

Konkurs na stypendium dla doktoranta w ramach grantu NCN Sonata Bis 10

Konkurs na stypendium dla doktoranta w ramach grantu NCN Sonata Bis 10

Adiunkt badawczy (post-doc)

Adiunkt badawczy (post-doc)

Adiunkt badawczy (post-doc)

Adiunkt badawczy (post-doc)