Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe NCN

Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe NCN w ramach projektu “Intuitive Collaboration with Household Robots in Everyday Settings” OPUS-22 (LAP)

Poszukujemy stypendysty do pracy w wyżej wymienionym projekcie dr hab. Bipina Indurkhyi, prof. UJ

Wymagania:
– Dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich w zakresie psychologii lub nauk o kognitywistyce
– Status studenta studiów magisterskich lub doktoranckich
– Znajomość eksperymentów psychologicznych
– Umiejętność analizy statystycznej i przetwarzania danych
– Dobra znajomość języka angielskiego
– Certyfikat potwierdzający znajomość angielskiego na poziomie C1 lub wyższym
– Umiejętności programowania
– Zamieszkanie w Krakowie lub okolicy


Zakres obowiązków:
– Utrzymywanie i aktualizacja stron internetowych laboratorium (React, Framer)
–Przeprowadzanie eksperymentów: pomoc w planowaniu i przeprowadzaniu eksperymentów w naszym obiekcie przy ulicy Ingardena 3, przygotowywanie dokumentów do eksperymentu, rozliczanie eksperymentów.
–Obowiązki administracyjne: zarządzanie zadaniami administracyjnymi związanymi z zakupem sprzętu, śledzeniem inwentarza i utrzymaniem zapisów laboratoryjnych.


Stypendium : 3300 PLN na miesiąc

Terminarz:
Wnioski o przyznanie stypendium można przesyłać do dnia 28 stycznia 2024 r. na adres bipin.indurkhya@uj.edu.pl

Decyzja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona do 15 lutego 2024 r.

Wymagane dokumenty:
a. Wniosek o przyznanie stypendium zawierający:
i. Dane kontaktowe;
ii. Informacje na temat odbytych i obecnie odbywanych studiów wyższych;
iii. Informacje na temat dotychczasowego dorobku naukowego (np. publikacje naukowe, referaty wygłoszone podczas konferencji naukowych);
iv. Spis osiągnięć wynikających z prowadzenia badań naukowych (np. stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych);
v. Uzasadnienie posiadania kompetencji to podjęcia zadań w projekcie (max, 500 słów, np. przebieg dotychczasowych studiów, udział w zbliżonych tematycznie projektach, własne badania w zbliżonym zakresie, itp.).
vi. Uzasadnienie chęci wzięcia udziału w projekcie (max. 500 słów);
b. Skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie C1 lub wyższym.
c. Skan podpisanego oświadczenia z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie. Oświadczenie dostępne jest na stronie: https://cwn.uj.edu.pl/wynagrodzenia/stypendia
7. Dodatkowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendiów można odnaleźć w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN dostępnym na stronie.

Z ogłoszeniem na stronie NCN można zapoznać się tutaj: https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=223670

 

Polecamy również
Konkurs na stypendium dla studenta w ramach grantu NCN OPUS-23

Konkurs na stypendium dla studenta w ramach grantu NCN OPUS-23

Wynik konkursu na  stypendium naukowe NCN  w ramach projektu „Czas, prawda i modalność” (SONATA 16)

Wynik konkursu na stypendium naukowe NCN w ramach projektu „Czas, prawda i modalność” (SONATA 16)