Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dorota Ucińska
mgr
tytuł doktoratu Koncepcja czystej świadomości w fenomenologii (Edmund Husserl, Roman Ingarden, Edyta Stein, Ludwig Landgrebe, Eugen Fink)
data otwarcia
przewodu
07.03.2019
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2018
promotor prof. dr hab. Józef Lipiec