Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Ogłoszenia Ogólne

Entia et Nomina V workshop

02.06.2015
The "Entia et Nomina" series features English language workshops for young researchers in formally oriented philosophy, in particular in logic, philosophy of science, formal epistemology or philosophy of language. The aim of the workshop is to foster cooperation among young philosophers with a formal bent from various research groups. The fifth workshop in the series will take place from 9 to 11 September in Krakow, Poland.
więcej o Entia et Nomina V workshop

Ricoeur Congress 2015

01.04.2015
Międzynarodowy Kongres Ricoeurowski 2015
Celem kongresu jest twórcze podjęcie dzieła Paula Ricoeura w całej jego rozpiętości. Służy temu zgromadzenie międzynarodowego środowiska naukowców prowadzących badania w dziedzinie filozoficznej hermeneutyki, szczególnie w nawiązaniu do spuścizny Ricoeura. Tematyka kongresu obejmuje zarówno gruntowną analizę historii oddziaływań dziedzictwa francuskiego myśliciela, jak i dalsze jego rozwinięcia w wielu dyscyplinach humanistyki i nauk społecznych, ze szczególnym naciskiem na najbardziej palące kwestie, dyskutowane współcześnie. Podejmowana problematyka będzie mieściła się w sześciu blokach tematycznych: 1) Paul Ricoeur i główne kierunki filozoficzne XX wieku 2) Filozofia Ricoeura wobec nauk humanistycznych 3) Ricoeurowska antropologia filozoficzna: podmiotowość i tożsamość 4) Ricoeur w obliczu współczesnych wyzwań kulturowych 5) Filozofia granic – Ricoeurowski wkład do filozofii religii 6) Prawo, sprawiedliwość i mądrość praktyczna – filozofia działania Paula Ricoeura
więcej o Ricoeur Congress 2015

Wernisaż wystawy zdjęć w Instytucie Socjologii UJ

04.03.2015
Instytut Socjologii UJ zaprasza na wystawę fotografii Janusza Solarza – „Podróże na Wschód – moja pasja". Wernisaż wystawy odbędzie się 10 marca (wtorek) o godz. 12.00 w Instytucie Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, I piętro.
więcej o Wernisaż wystawy zdjęć w Instytucie Socjologii UJ

Wykład prof. Jana Bremmera

25.02.2015
W dniach od 24 lutego do 1 marca br. będzie miała miejsce wizyta prof. Jana Bremmera w UJ. Jan Bremmer, emerytowany profesor Uniwersytetu w Groningen, profesor Centrum Studiów Hellenistycznych w Waszyngtonie, profesor Getty Institute oraz członek Institute of Advanced Study w Pricenton, należy do najwybitniejszych znawców starożytnej religijności grecko – rzymskiej oraz wczesnego chrześcijaństwa na świecie.
więcej o Wykład prof. Jana Bremmera