Przejdź do głównej treści

Kursy - katalog i zapisy

Aktualności

Prof. dr hab. Leszek Sosnowski, ES 41, Pojęcie doświadczenia estetycznego a sztuka awangardowa XX w.
Kurs zawieszony w semestrze letnim 2018/2019.

Prof. dr hab. Leszek Sosnowski, ES 45, Od symbolizmu do konkretyzmu. Filozoficzne wyzwania poezji XX w.
Kurs zawieszony w semestrze letnim 2018/2019.

Nowa oferta: dr Małgorzata Ruchel, HF102, Historia klasycznej filozofii indyjskiej
Wbrew pierwotnej informacji w Katalogu Kursów, kurs odbywa się w semestrze letnim 2018/2019. Rejestracja w USOS jest otwarta. Opis kursu [PDF]

Nowa oferta: dr hab. Leszek Wroński, dr Jacek Wawer, Możliwe światy, prawda i otwarta przyszłość
Seminarium badawcze dla studentów filozofii II stopnia. Rejestracja przez USOS od 04.02.2019. Sylabus [PDF]

Dr hab. Steffen Huber, HF106bs, Filozoficzne starodruki i rękopisy w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej
Kurs zawieszony w semestrze letnim 2018/2019, będzie oferowany w roku akademickim 2019/2020.

Dr Lilianna Bieszczad, FIL18/19opc, Estetyka wobec awangardy
Kurs odwołany ze względu na urlop.

Prof. dr hab. Piotr Mróz, RO112, Główne narracje, teorie, praktyki w filozofii kultury
Kurs odbędzie się tylko w semestrze zimowym (redukacja z 60 godz./6 ECTS do 30 godz./3 ECTS)

Dr Liliana Bieszczad, ES21, Estetyka wobec awangardy
Przesunięcie z semestru zimowego do letniego [2018-09-12]

Dr hab. Jerzy Gołosz, EP06sk, Filozofia Nauki
Kurs zawieszony w roku akademickim 2018/2019.

 

Vademecum Studenta

Wszystkie kierunki: Terminy, zasady, osoby kontaktowe

Filozofia II stopnia: Nowy plan studiów od 2018/2019

 

Katalogi 2018/2019

Filozofia

Etyka

Kognitywistyka I stopnia

Kognitywistyka II stopnia

 

Zapisy 2018/2019

Kursy dostępne dla studentów poszczególnych kierunków w ramach rejestracji przez USOS

Kierunek Grupa kursów Studenci
Filozofia
I st.
Filozofia
II st.
Kognit.
I st.
Kognit.
II st.
Etyka Dokt. MISH (Filoz.)
I st.
MISH (Filoz.)
II st.
Filozofia I st. kanon. tak   tak   tak   tak  
I st. fakult. tak   tak   tak   tak  
II st. kanon.   tak   tak   tak   tak
II st. fakult.   tak   tak   tak   tak
Opcjonalne tak tak tak tak tak tak tak tak
Kognitywistyka I st. kanon.     tak tak*        
II st. kanon.       tak   tak    
Fakultatywne   tak** tak tak   tak tak** tak**
Etyka Wszystkie tak   tak   tak      

* W celu uzupełnienia prerekwizytów
**
W miarę wolnych miejsc od 01.09.2018

Początek rejestracji: 06 czerwca 2018 r.

Ze względu na migrację danych system USOS może reagować z opóznieniem 1-2 dni. Informacje o problemach z rejestracją przyjmują sekretariaty.

Przejdź do rejestracji

 

Rejestracja indywidualna

Studenci zainteresowani kursem, który jest dla nich niedostępny w ramach automatycznej rejestracji przez USOS, mogą złożyć w sekretariacie wniosek o indywidualną rejestrację. Do wniosku należy załączyć krótkie uzasadnienie dotyczące predyspozycji do udziału w kursie oraz zgodę osoby prowadzącej kurs.