Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Kursy - katalog i zapisy

Oferta kursowa 2021/2022

Przejdź do sylabusów wszystkich kursów.

Pobierz katalog kursów filozoficznych (PDF)

Zapisy 2021/2022

Kursy dostępne dla studentów poszczególnych kierunków w ramach rejestracji przez USOS

Kierunek Grupa kursów Studenci
Filozofia
I st.
Filozofia
II st.
Kognit.
I st.
Kognit.
II st.
Etyka Dokt. MISH (Filoz.)
I st.
MISH (Filoz.)
II st.
Filozofia I st. kanon. tak   tak   tak   tak  
I st. fakult. tak   tak   tak   tak  
II st. kanon.   tak   tak   tak   tak
II st. fakult.   tak   tak   tak   tak
Opcjonalne tak tak tak tak tak tak tak tak
Kognitywistyka I st. kanon.     tak tak*        
II st. kanon.       tak   tak    
Fakultatywne   tak** tak tak   tak tak** tak**
Etyka Wszystkie tak   tak   tak      

* W celu uzupełnienia prerekwizytów
**
W miarę wolnych miejsc od 15.09.2021

Początek rejestracji: 01 września 2021

Ze względu na migrację danych system USOS może reagować z opóznieniem 1-2 dni. Informacje o problemach z rejestracją przyjmują sekretariaty.

Przejdź do rejestracji

 

Rejestracja indywidualna

Studenci zainteresowani kursem, który jest dla nich niedostępny w ramach automatycznej rejestracji przez USOS, mogą złożyć w sekretariacie wniosek o indywidualną rejestrację. Do wniosku należy załączyć krótkie uzasadnienie dotyczące predyspozycji do udziału w kursie oraz zgodę osoby prowadzącej kurs.