Przejdź do głównej treści

Kursy - katalog i zapisy

Aktualizacje

  • Prof. dr hab. Justyna Miklaszewska: Etyka wolnego rynku (FS29). Kurs odbędzie się w semestrze letnim.
  • Prof. dr hab. Zdzisława Piątek: Etyka środowiskowa (ETS03p). Kurs odbędzie się w semestrze letnim.
  • NOWY KURS: Prof. dr hab. Leszek Sosnowski, mgr Gabriel Bednarz „Sztuka przełomu millenniów. Wyzwania i problemy” (ES47s) semestr letni, 45 godz, terminy: poniedziałek 14:30-16:00 (co dwa tygodnie), poniedziałek 16-17:30 (co tydzień). Zasadnicze pytanie kursu: czy czynności/wytwory z obszaru potoczności i codzienności należą do sztuki? Należy zdać sobie sprawę, że w kontekście tego pytania powracają stare i ważne dla historii estetyki kwestie, jak np. jaka jest istota/natura sztuki – natura doświadczenia estetycznego – ocena estetyczna?
  • NOWY KURS: dr hab. Izabela Szyroka, prof. UJ: Warsztaty z zakresu samodzielnego tworzenia tekstów filozoficznych. Teoria i praktyka (RO116), semestr zimowy i letni. Jest to nowa oferta, która powstała w odpowiedzi na postulaty studenckie, aby na studiach filozoficznych I stopnia położono większy nacisk na warsztat pisania tekstów naukowych. Termin i miejsce: pt 14.30-16.00, s. 93.
  • Prof. dr hab. Arkadiusz Chrudzimski: Historia filozofii współczesnej I i II (HF05pa), semestr zimowy i letni. Nowy koordynator kursu./li>
  • Dr Maciej Smolak: Teoria przyjaźni u Arystotelesa (RO39), semestr zimowy. Nowe godziny: wykład wt 17.30-19.00, s. 93; ćw. wt 19.00-20.30, s. 93.
  • Dr hab. Katarzyna Kijania-Placek, prof. UJ: Filozofia języka I (EP50s), semestr zimowy i letni. Kurs jest jako opcjonalny dostępny dla studentów filozofii I i II stopnia. Forma zaliczenia: "zaliczenie" (zamiast, jak podano w sylabusie, "egzamin").
  • Dr hab. Katarzyna Kijania-Placek, prof. UJ: On the nature of propositions (EP55s), semestr zimowy. Forma zaliczenia: "zaliczenie" (zamiast, jak podano w sylabusie, "egzamin").
  • Dr hab. Leszek Wroński, prof. UJ: Seminarium z epistemologii współczesnej (EP54bs), semestr letni. Kurs zawieszony w roku akademickim 2019/2020.

Oferta kursowa 2019/2020

Przejdź do sylabusów wszystkich kursów.

Zapisy 2019/2020

Kursy dostępne dla studentów poszczególnych kierunków w ramach rejestracji przez USOS

Kierunek Grupa kursów Studenci
Filozofia
I st.
Filozofia
II st.
Kognit.
I st.
Kognit.
II st.
Etyka Dokt. MISH (Filoz.)
I st.
MISH (Filoz.)
II st.
Filozofia I st. kanon. tak   tak   tak   tak  
I st. fakult. tak   tak   tak   tak  
II st. kanon.   tak   tak   tak   tak
II st. fakult.   tak   tak   tak   tak
Opcjonalne tak tak tak tak tak tak tak tak
Kognitywistyka I st. kanon.     tak tak*        
II st. kanon.       tak   tak    
Fakultatywne   tak** tak tak   tak tak** tak**
Etyka Wszystkie tak   tak   tak      

* W celu uzupełnienia prerekwizytów
**
W miarę wolnych miejsc od 15.09.2019

Początek rejestracji: 01 września 2019 r.

Ze względu na migrację danych system USOS może reagować z opóznieniem 1-2 dni. Informacje o problemach z rejestracją przyjmują sekretariaty.

Przejdź do rejestracji

 

Rejestracja indywidualna

Studenci zainteresowani kursem, który jest dla nich niedostępny w ramach automatycznej rejestracji przez USOS, mogą złożyć w sekretariacie wniosek o indywidualną rejestrację. Do wniosku należy załączyć krótkie uzasadnienie dotyczące predyspozycji do udziału w kursie oraz zgodę osoby prowadzącej kurs.