Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Polityka antyplagiatowa

Sprawdzanie prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich) pod względem antyplagiatowym reguluje zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dn. 16.10.2017:
http://www.bip.uj.edu.pl/documents/1384597/137657980/zarz_103_2017.pdf/9716f637-45b9-4280-8050-ed86474e9877