Pomiń baner
Szymon Szczęch
mgr
email szymon.szczech@uj.edu.pl
tytuł doktoratu Pomiędzy szturmowaniem granic języka a niewyrażalnością. Etyka a logika w myśli Ludwiga Wittgensteina
data otwarcia
przewodu
19.03.2013
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2011
promotor prof. dr hab. Tadeusz Jacek Filek