Zespół im. Izydory Dąmbskiej

Termin: 11.12.2017
Miejsce: sala 25
POLSKIE TOWARZYSTWO FILOZOFICZNE oraz INSTYTUT FILOZOFII UJ
 
zapraszają na 217. zebranie Zespołu Metodologiczno-Epistemologicznego im. Izydory Dąmbskiej, na którym
 

DR HAB. JERZY GOŁOSZ

wygłosi odczyt pt.:

Asymetria czasu

Abstrakt: Wykład zawiera analizę problemu asymetrii czasu z perspektywy filozofii oraz z perspektywy fizyki. Z tego pierwszego punktu widzenia – jeśli pominąć szczegółowe procesy – czas posiada pewne fundamentalne asymetrie, które składają się na coś, co określane jest terminem asymetria czasu; mianowicie, wydaje się, że istnieje wyróżnione Teraz przesuwające się ku przyszłości, mamy wiele śladów przeszłości, ale żadnych śladów przyszłości, zdarzenia wcześniejsze wpływają na te późniejsze, podczas gdy istnienia wstecznych relacji kauzalnych nie udało nam się stwierdzić, przyszłość wydaje się być otwarta, natomiast przeszłości w żaden sposób zmienić nie możemy. Ponieważ wierzymy w fizykę jako fundamentalną naukę opisującą świat, uważamy, że powinna ona wyjaśnić te asymetrie, problem jednak polega na tym, że fizyka, taka jaką znamy obecnie, nie potrafi tego zrobić, a znane nam obecnie procesy fizyczne tworzą tylko coś, co nazywane bywa asymetrią w czasie. Rozwiązanie tych trudności może być poszukiwane w dwóch kierunkach: możemy albo poszukiwać nowego prawa fizyki niesymetrycznego ze względu na odwrócenie czasu, które mogłoby wyjaśnić asymetrię czasu, albo tez możemy poszukiwać rozwiązania tego problemu poza fizyką, tj. w metafizyce. Wykład stara się pokazać trudności związane z obydwoma kierunkami poszukiwań. 


Zebranie rozpocznie się w sali im. Romana Ingardena (25) Instytutu Filozofii
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przy ul. Grodzkiej 52, w poniedziałek
11 grudnia 2017 r. o godz. 18.00

Data opublikowania: 23.02.2015
Osoba publikująca: Katarzyna Kijania-Placek