Przejdź do głównej treści
20201009

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Filozofii

Data: 09.10.2020

Rada Naukowa Instytutu Filozofii UJ na posiedzeniu w dniu 8 października 2020 r. podjęła uchwałę następującej treści:

My członkowie Rady Naukowej Instytutu Filozofii UJ z wielkim zdziwieniem i zaniepokojeniem przyjęliśmy komunikat Kolegium Rektorskiego KUL, dotyczący skierowania sprawy ks. dr. hab. Alfreda Wierzbickiego, ze względu na jego wystąpienia w publicznych mediach, do oceny jednego z Rzeczników Dyscyplinarnych KUL. Księdza dr. hab. A. Wierzbickiego mieliśmy sposobność poznać jako rzetelnego katolickiego etyka, a także uczciwego i godnego szacunku człowieka. Podzielamy również opinię innego szanowanego znawcy etyki katolickiej i byłego rektora KUL, ks. prof. Andrzeja Szostka, który nie dostrzega w jego publicznych wypowiedziach nic niestosownego. Krok Kolegium Rektorskiego KUL odbieramy więc jako zasmucający akt ideowej autodestrukcji tej zasłużonej katolickiej uczelni, która w przeszłości odegrała tak ważną rolę w obronie godności osoby, a obecnie z tak wielkim niepokojem reaguje na wypowiedzi jednego ze swoich najbardziej poważanych pracowników, podyktowane obywatelską troską o prawa człowieka.
 
Zdanie odrębne do Uchwały zgłosił dr hab. Przemysław Spryszak