Pomiń baner

Prof. dr hab. Zbigniew Kuderowicz (1931-2015)

Termin: 27.04.2015

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 27 kwietnia 2015 zmarł

Prof. dr hab. Zbigniew Kuderowicz
urodzony 12 listopada 1931 w Kielcach.


    Profesor Kuderowicz był wybitnym filozofem i historykiem filozofii, autorem fundamentalnych dzieł z zakresu dziejów filozofii nowożytnej i współczesnej. Jego zainteresowania naukowe obejmowały historię filozofii niemieckiej i polskiej myśli filozoficznej, zagadnienia filozofii dziejów, filozofii kultury, antropologii filozoficznej i metodologii badań historycznych.


    Ukończył studia filozoficzne i doktoryzował się na Uniwersytecie Warszawskim. Przez ćwierć wieku związany był z Uniwersytetem Jagiellońskim. Był profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, długoletnim Kierownikiem Zakładu Historii Filozofii oraz Dyrektorem Instytutu Filozofii UJ w latach 1974-1984. Następnie kierował Katedrą Filozofii na Uniwersytecie w Białymstoku.


    Odszedł znakomity uczony i nauczyciel kolejnych pokoleń filozofów polskich.
    Rodzinie i przyjaciołom Zmarłego składamy szczere wyrazy współczucia.

Dyrekcja, Pracownicy i Studenci
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 30 kwietnia 2015 r., o godz. 14.00
na Starym Cmentarzu przy ul. Ściegiennego w Kielcach.

Data opublikowania: 27.04.2015
Osoba publikująca: Steffen Huber