Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Dla kandydatów

Tutaj, w Instytucie Filozofii najstarszej polskiej uczelni, jesteś w dobrym miejscu, jeśli

- ciekawi Cię świat

- cieszy Cię różnorodność myśli

- fascynuje Cię praca naukowa

 

Studia na kierunkach Filozofia", Kognitywistyka" i Etyka" to gwarancja, że

- przyswoisz sobie solidny i uniwersalny warsztat naukowy

- znajdziesz drogę do humanistyki akademickiej i stosowanej, np. w instytucjach kulturalnych i artystycznych, szkołach średnich, dziennikarstwie czy wydawnictwach

- poradzisz sobie ze zmiennością metod pracy w wielu środowiskach, także administracyjnych i technicznych

- połączysz naukę ze swoimi zainteresowaniami indywidualnymi

- świetnie przygotujesz się do tego, by poradzić sobie na rynku pracy (badania wykazały ponadprzeciętne kompetencje zawodowe i znikome bezrobocie pośrod absolwentów filozofii)

- przywiążesz się na całe życie do nauki i kultury - a to znacznie więcej niż samo posiadanie dyplomu

UWAGA

Na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 czerwca 2014 r., w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2014 r., od studentów, w stosunku do których wydano decyzję o przyjęciu na studia do 30 września 2014 r. nie pobiera się opłat za kształcenie na drugim lub kolejnym kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej oraz za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS na studiach stacjonarnych, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.).