Przejdź do głównej treści

Biblioteka Instytutu Filozofii UJ

Dane adresowe

ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
tel. (12 ) 663-17-24
mail: biblioteka.filozofia@uj.edu.pl

 

Biblioteka znajduje się na I piętrze, po prawej stronie na końcu korytarza.

Zapraszamy!

Godziny otwarcia

Wypożyczalnia

poniedziałek - piątek 9.00 - 15.30

 

Czytelnia

poniedziałek - piątek  9.00 - 17.00

Ogłoszenia

 Biblioteka Jagiellońska i biblioteki systemu bibliotecznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego zostają zamknięte dla czytelników do dnia 11 kwietnia 2020 r.  Proszę o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami w komunikacie.

Link do komunikatu Biblioteki Jagiellońskiej

 

Biblioteka Instytutu Filozofii będzie zamknięta do dnia 15 kwietnia 2020 roku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja ze strony Biblioteki Jagiellońskiej: http://www.bj.uj.edu.pl/rodo

 

RODO                                                             25 maja 2018 r. 


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (...) ("Rozporządzenie Ogólne:) informujemy, iż: 


I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 


II. W Uniwersytecie Jagiellońskim został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, pokój 31, e-mail: iod@uj.edu.pl,  tel.: 12 663 12 25.


III. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wystawienia lub uaktywnienia karty bibliotecznej w danym roku akademickim na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 


IV. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem wystawienia lub uaktywnienia karty bibliotecznej na kolejny rok akademicki. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości korzystania z Biblioteki. 


V. Pani/Pana dane będą częściowo przetwarzane w sposób zautomatyzowany (zautomatyzowane wysyłanie pocztą elektroniczną przypomnień o terminie zwrotu wypożyczonego dzieła oraz upomnień). 


VI. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat lub przez okres korzystania ze zbiorów Biblioteki. 


VII. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. Aby sprostować bądź usunąć dane należy o tym fakcie powiadomić Bibliotekę w celu wprowadzenia zmian przez uprawnionych pracowników.

 

VIII. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego. 

 

Pracownicy

Kierownik biblioteki : mgr Małgorzata Rajca mail - malgorzata.rajca@uj.edu.pl

mgr Lucyna Szewczyk (zastępstwo) mail - lucyna.szewczyk@uj.edu.pl

mgr Marta Methner-Olszewska (urlop macierzyński) mail - marta.methner@uj.edu.pl

mgr Anna Osińska mail - anna.osinska@uj.edu.pl

 

Informacje