Przejdź do głównej treści

Biblioteka Instytutu Filozofii UJ

Dane adresowe

ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
tel. (12 ) 663-17-24
mail: bibfilo@iphils.uj.edu.pl

 

Biblioteka znajduje się na I piętrze, po prawej stronie na końcu korytarza.

Zapraszamy!

Godziny otwarcia

WYPOŻYCZALNIA

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 15:30

CZYTELNIA 

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 17:00                   

Soboty, Niedziele i Święta - NIECZYNNE

Ogłoszenia

Z powodu nieobecności dwóch bibliotekarek w dniach 14 - 18 stycznia biblioteka będzie otwarta następująco:

wypożyczalnia:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 9.00-13.00 oraz środa 13.00-17.00

czytelnia: zamknięta

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z powodu dalszej nieobecności bibliotekarki (zwolnienia lekarskie) w najbliższych dniach czytelnia będzie otwarta następująco:

9 stycznia  (środa) 13.00-17.00

10 stycznia (czwartek) – zamknięta (spotkanie w BJ i Rada Naukowa IF UJ)

11 stycznia (piątek) 9.00-13.00

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja ze strony Biblioteki Jagiellońskiej: http://www.bj.uj.edu.pl/rodo

 

RODO                                                             25 maja 2018 r. 


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (...) ("Rozporządzenie Ogólne:) informujemy, iż: 


I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 


II. W Uniwersytecie Jagiellońskim został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, pokój 31, e-mail: iod@uj.edu.pl,  tel.: 12 663 12 25.


III. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wystawienia lub uaktywnienia karty bibliotecznej w danym roku akademickim na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 


IV. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem wystawienia lub uaktywnienia karty bibliotecznej na kolejny rok akademicki. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości korzystania z Biblioteki. 


V. Pani/Pana dane będą częściowo przetwarzane w sposób zautomatyzowany (zautomatyzowane wysyłanie pocztą elektroniczną przypomnień o terminie zwrotu wypożyczonego dzieła oraz upomnień). 


VI. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat lub przez okres korzystania ze zbiorów Biblioteki. 


VII. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. Aby sprostować bądź usunąć dane należy o tym fakcie powiadomić Bibliotekę w celu wprowadzenia zmian przez uprawnionych pracowników.

 

VIII. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego. 

 

Pracownicy

Kierownik biblioteki : mgr Małgorzata Rajca mail - malgorzata.rajca@uj.edu.pl
mgr Marta Methner-Olszewska mail - marta.methner@uj.edu.pl
mgr Edyta Dulińska mail - edyta.dulinska@uj.edu.pl

 

Informacje