Przejdź do głównej treści

Nasze sukcesy

Prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz został wybrany członkiem korespondentem PAN na grudniowej sesji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk. 2019

W dniu 27 listopada w Oxfordzie prof. dr hab. Tomasz Placek wygłosi na zaproszenie wykład pt. A No-Go Result for a Relativity-Proof Dynamic Concept of Time w ramch HPP/Ian Ramsey Centre's 2019-2020 seminar series.

2019
Prof. dr hab. Władysław Stróżewski otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 2019
Czasopismo Diametros wydawane przez IF jest najlepszym polskim czasopismem ogólnofilozoficznym w najnowszym (maj 2019) międzynarodowym rankingu SCImago Journal Rank (SJR), na podstawie bazy Scopus. 2019
Artykuł Defining Determinism prof. dr hab. Tomasza Placka napisany we współpracy z prof. Thomasem Müllerem został zaliczony do Best of Philosophy w kategorii czasopism filozoficznych Oxford UP. 2018
Dr Tomasz Żuradzki otrzymał prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych ERC Starting Grant 2018 na prowadzenie badań w ramach projektu badawczego Deep uncertainties in bioethics: genetic research, preventive medicine, reproductive decisions.
 
2018

Dr Zalan Gyenis został laureatem nagrody Alfred Tarski Logic Prize.

2018

Dwie osoby reprezentujące Instytut Filozofii znalazły się wśród studentów Wydziału Filozoficznego, którzy zakwalifikowali się do projektu Paidagogos Pro.

2018
Prof. dr hab. Tomasz Placek za filozoficzne badania nad przyczynowością oraz (in)determinizmem został uhonorowany Nagrodą Naukową Prezesa Polskiej Akademii Nauk za rok 2017 2017

Prof. dr hab. Józef Lipiec otrzymał dyplom doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

2017

Czasopismo "Diametros" wydawane przez IF jest najlepszym polskim czasopismem filozoficznym w najnowszym (25.06.2017) międzynarodowym rankingu SCImago Journal Rank (SJR), na podstawie bazy Scopus.

 

2017

Dr Adriana Warmbier
Fellowship Corbridge Trust of Robinson College in the University of Cambridge

2016

Mgr Daniel Wańczyk
Stypendium Euro-Russian Academic Network Plus (Eranet Plus)

2015

Prof. dr hab. Władysław Stróżewski
Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis

2015

Prof. dr hab. Jacek Filek
Nagroda Znaku i Hestii im. Józefa Tischnera

2015
Mgr Jacek Wawer

Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2014
Dr Tomasz Żuradzki
Program "Mentoring" FNP

Mentorem dra Żuradzkiego jest prof. Jeff McMahan, White's Professor of Moral Philosophy na Uniwersytecie w Oksfordzie

2014

Prof. Tomasz Placek
Laur Jagielloński

2014
Dr Anna Tomaszewska

Science - Environment - Technology, staż podoktorski, Europejski Fundusz Społeczny

2013

Prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński
Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

2013

Prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz
Grant NCN Maestro4

2013