Pomiń baner
Paweł Rojek
dr
zakład Zakład Ontologii
email pawel.rojek@uj.edu.pl
Adres ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
pokój 90
dyżur Termin podany w USOSie.
Strona WWW jagiellonian.academia.edu/PawelRojek
zainteresowania
naukowe
metafizyka analityczna, filozofia rosyjska, idee w Polsce

Zajęcia prowadzone w bieżącym roku akademickim

Lista zajęć w systemie USOSweb

 

Zajmuję się metafizyką, filozofią rosyjską i ideami w Polsce. Byłem stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2007-2008), laureatem nagrody im. Floriana Znanieckiego (2008), otrzymałem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2015-2018) oraz Stypendium Cieszkowskiego (2018). 

Zajęcia 

Prowadzę ćwiczenia do Ontologii I i II, część wykładów z Ontologii II oraz trzyletni cykl kursów monograficznych: Ontologię rzeczy, Ontologię własności i Ontologię relacji.

Tutoriale i prace dyplomowe

Prowadzę tutoriale oraz opiekuję się pracami licencjackimi i magisterskimi wyłącznie z zagadnień, którymi właśnie zajmuję się naukowo. Zwykle oferuję dwie grupy tematów, dotyczących analitycznej metafizyki oraz historii idei. Obecnie proponuję ontyczny realizm strukturalny, teorię mocy i analityczną metafizykę Trójcy Świętej. Prócz tego zapraszam do wspólnej lektury Johna Milbanka i Davida Bentleya Harta. Wynikiem naszych prac powinno być przygotowanie pracy, która będzie publikowalnym artykułem, recenzją lub polemiką. 


Książki

 

Paweł Rojek,Tropy i uniwersalia. Badania ontologiczne, Warszawa: Semper 2019. 

Paweł Rojek, Liturgia dziejów. Jan Paweł II i polski mesjanizm, Kraków: Wydawnictwo M 2016. 

Paweł Rojek, Awangardowy konserwatyzm. Idea polska w późnej nowoczesności, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej 2016 (nominacje do Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza i do Nagrody Identitas).

Paweł Rojek, Przekleństwo imperium. Źródła rosyjskiego zachowania, Kraków: Wydawnictwo M 2014 (przekład czeski czeski: Rusko, prokletí impéria. Zdroje ruského politického chování, Brno: CDK 2015).

Paweł Rojek, Semiotyka Solidarności. Analiza dyskursów PZPR i NSZZ Solidarność w 1981 roku, Kraków: Nomos 2009.


Książki współredagowane

 

Artur Mrówczyński-Van Allen, Teresa Obolevitch, Paweł Rojek (red.), Peter Chaadaev: Between the Love of Fatherland and the Love of Truth, Eugene, OR: Pickwick Publications 2018. 

Artur Mrówczyński-Van Allen, Teresa Obolevitch, Paweł Rojek (red.), Beyond Modernity: Russian Religious Thought and Post-Secularism, Eugene, OR: Pickwick Publications 2016.

Artur Mrówczyński-Van Allen, Teresa Obolevitch, Paweł Rojek (red.), Apology of Culture: Religion and Culture in Russian Thought, Eugene, OR: Pickwick Publications 2015.

Teresa Obolevitch, Paweł Rojek (red.), Faith and Reason in Russian Thought, Kraków: Copernicus Center Press 2015. 


Tłumaczenia

 

Władimir Propp, Morfologia bajki magicznej, przeł. Paweł Rojek, Kraków: Nomos 2011. 

Ks. Paweł Florenski, Sens idealizmu. Metafizyka rodzaju i oblicza oraz inne pisma, przeł. Teresa Obolevitch, Paweł Rojek i Bogdan Strachowski, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2009.

Eleazar Mieletinski, Pochodzenie eposu bohaterskiego. Wczesne formy i archaiczne zabytki, przeł. Paweł Rojek, Kraków: Nomos 2009,

Włodzimierz Sołowjow, Uzasadnienie dobra, przeł. Paweł Rojek, Marek Kita, Katarzyna Janowska, Leszek Augustyn,Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008.