Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Zakład Ontologii

2 marca 2024 roku odszedł od nas wieloletni Kierownik Zakładu Ontologii, prof. Jerzy Szymura. Krótki biogram znajduje się pod tym linkiem 

Prowadzone w ramach Zakładu Ontologii prace badawcze cechuje pluralizm metodologiczny, bogactwo perspektyw i ujęć, nawiązania historyczne, a nade wszystko silne związki z dwiema dominującymi tradycjami w XX-wiecznej filozofii: fenomenologią i filozofią analityczną.

Pracownicy i Doktoranci ZO w sposób systematyczny i historyczny podejmują kluczowe problemy z zakresu współczesnej metafizyki i ontologii, m.in. wolicjonalność, status umysłu i treści mentalnej, natura dyskursu metafizycznego, charakter znaczenia, spór o uniwersalia, teoria transcendentaliów czy argumentacja na rzecz istnienia Boga.

Dorobek publikacyjny Pracowników i Doktorantów ZO (za ostatnie lata) obejmuje kilka książek (jednoautorskich i zbiorowych), szereg artykułów w języku polskim i językach obcych oraz przekłady dzieł wybitnych filozofów.

Głównymi przedsięwzięciami upowszechniającymi dorobek Zakładu Ontologii są Krakowskie Sympozja Ontologiczne oraz Wykłady Ingardenowskie.

Pracownicy ZO prowadzą obowiązkowe i fakultatywne kursy na studiach podstawowych (licencjackich) i zaawansowanych (magisterskich) na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez Instytut Filozofii: filozofii, etyce i kognitywistyce.

Dotychczasowymi kierownikami Zakładu Ontologii byli prof. Władysław Stróżewski, dr hab. Jerzy Szymura i dr hab. Andrzej J. Nowak.

Kierownik

dr hab. Sebastian Kołodziejczyk, prof. UJ - sebastian.kolodziejczyk{at}uj.edu.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Arkadiusz Chrudzimski - arkadiusz.chrudzimski{at}uj.edu.pl

dr Dominik Jarczewski - dominik.jarczewski{at}uj.edu.pl

dr hab. Jan Kiełbasa, prof. UJ - j.kielbasa{at}iphils.uj.edu.pl

dr Paweł Rojek - pawel.rojek{at}uj.edu.pl

dr Andrzej Rygalski - a.rygalski{at}iphils.uj.edu.pl

mgr Przemysław Zawadzki - przemyslaw.zawadzki{at}uj.edu.pl

dr Paweł Zięba - pj.zieba{at}uj.edu.pl

Stale współpracujący z Zakładem Ontologii

dr Karol Lenart (UW)

dr hab. Błażej Skrzypulec, prof. UJ (Zakład Kognitywistyki)

 

Doktoranci

mgr Agnieszka Barszcz (promotor: dr hab. Sebastian Kołodziejczyk, prof. UJ, promotor pomocniczy: dr Paweł Rojek)

mgr Andrzej Bułeczka (promotor: dr hab. Jan Kiełbasa, prof. UJ)

mgr Marek Gurba (promotor: dr hab. Sebastian Kołodziejczyk, prof. UJ)

mgr Jakub Kańtoch (promotor: dr hab. Sebastian Kołodziejczyk, prof. UJ)

mgr Wojciech Micał (promotor: dr hab. Jan Kiełbasa, prof. UJ)

mgr Błażej Mzyk (promotor: dr hab. Sebastian Kołodziejczyk, prof. UJ)

mgr Artur Szachniewicz (promotor: dr hab. Sebastian Kołodziejczyk, prof. UJ)