Przejdź do głównej treści

Zakład Ontologii

Prowadzone w ramach Zakładu Ontologii prace badawcze cechuje pluralizm metodologiczny, bogactwo perspektyw i ujęć, nawiązania historyczne, a nade wszystko silne związki z dwiema dominującymi tradycjami w XX-wiecznej filozofii: fenomenologią i filozofią analityczną.

Pracownicy i Doktoranci ZO w sposób systematyczny i historyczny podejmują kluczowe problemy z zakresu współczesnej metafizyki i ontologii, m.in. wolicjonalność, status umysłu i treści mentalnej, natura dyskursu metafizycznego, charakter znaczenia, spór o uniwersalia, teoria transcendentaliów czy argumentacja na rzecz istnienia Boga.

Dorobek publikacyjny Pracowników i Doktorantów ZO (za ostatnie lata) obejmuje kilka książek (jednoautorskich i zbiorowych), szereg artykułów w języku polskim i językach obcych oraz przekłady dzieł wybitnych filozofów.

Głównymi przedsięwzięciami upowszechniającymi dorobek Zakładu Ontologii są Krakowskie Sympozja Ontologiczne oraz Wykłady Ingardenowskie.

Pracownicy ZO prowadzą obowiązkowe i fakultatywne kursy na studiach podstawowych (licencjackich) i zaawansowanych (magisterskich) na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez Instytut Filozofii: filozofii, etyce i kognitywistyce.

Dotychczasowymi kierownikami Zakładu Ontologii byli prof. Władysław Stróżewski, dr hab. Jerzy Szymura i dr hab. Andrzej J. Nowak.

Aktualności dotyczące życia Zakładu publikowane są na naszej stronie w serwisie Facebook. 

Kierownik

dr hab. Sebastian Tomasz Kołodziejczyk mail - sebastian.kolodziejczyk {at} uj.edu.pl

Pracownicy

dr hab. Jan Kiełbasa mail - j.kielbasa<- @ ->iphils.uj.edu.pl

dr Paweł Rojek mail - pawel.rojek@uj.edu.pl

dr Andrzej Rygalski mail - a.rygalski<- @ ->iphils.uj.edu.pl

Doktoranci

mgr Michał Araszkiewicz

mgr Mateusz Bąk

mgr Andrzej Bułeczka

mgr Grzegorz Gaszczyk

mgr Marek Gurba

mgr Tomasz Kaliński

mgr Karol Kleczka

mgr Bartłomiej Kołodziejczyk

mgr Konrad Kołodziejczyk

mgr Karol Lenart

mgr Szymon Nowak

mgr Stanisław Ruczaj

mgr Masza Sitek

mgr Artur Szachniewicz

mgr Adrianna Smurzyńska

mgr Joanna Szelegieniec

mgr Anna Szklarska

mgr Marcin Tomaszkow

mgr Marta Tyszko

mgr Karol Wilczyński

mgr Przemysław Zawadzki