Pomiń baner
Przemysław Zawadzki
mgr
zakład Zakład Ontologii
email przemyslaw.zawadzki{at}uj.edu.pl
Adres Grodzka 52, Kraków 31-044
pokój 90-91
dyżur po umówieniu drogą mailową
zainteresowania
naukowe
filozofia społeczna i polityczna, ewolucyjne nauki behawioralne (ewolucja kulturowa, psychologia ewolucyjna, ekologia behawioralna człowieka), psychologia moralności, neuroetyka, filozofia kary, etyka prawa karnego

 

W minionych latach (2017–2022) zajmowałem się filozofią i etyką neuromodulacji jaźni, tj. dociekaniami nad tym, w jaki sposób interwencje neurotechnologiczne, m.in. głęboka stymulacja mózgu (Deep Brain Stimulation; DBS) i technologie modyfikujące pamięć (Memory Modification Technologies; MMTs) mogą wpływać na – i zmieniać nasze myślenie o – tożsamości osobowej, autentyczności, autonomii i odpowiedzialności moralnej.

Moim celem na najbliższe lata (2023–2027) jest próba odpowiedzi na pytanie, czy w pełni niepunitywna alternatywa dla systemu prawa karnego może być praktycznie osiągalna i etycznie uzasadniona (biorąc pod uwagę m.in. ewolucyjną historię naszego gatunku oraz trajektorie ewolucji kulturowej poszczególnych społeczeństw).

Moje publikacje możesz znaleźć tutaj:

PhilPeople

Google Scholar

ResearchGate

Orcid