Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Konkurs o nagrodę im. J. Perzanowskiego 2021 - przedłużenie terminu

Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Psychologii UJ oraz Polskim Towarzystwem Kognitywistycznym ogłaszają konkurs o Nagrody Imienia Profesora Jerzego Perzanowskiego za rok 2021: jedna nagroda przyznawana jest za najlepszą pracę magisterską z kognitywistyki, a druga – za najlepszą pracę doktorską z tego zakresu. Patronem Nagrody jest wybitny polski logik i kognitywista, Jerzy Perzanowski.

Do konkursu zgłaszane mogą być prace magisterskie, których obrona odbyła się dowolnego dnia 2021 roku oraz prace doktorskie, względem których uchwała właściwej rady nadającej stopień naukowy została podjęta w dowolnym dniu 2021 roku.
Wysokość Nagrody za pracę doktorską wynosi 5000 zł brutto, a wysokość Nagrody za pracę magisterską wynosi 3000 zł brutto.
Wnioski o przyznanie Nagrody mogą być zgłaszane tylko przez członków odpowiednich komisji powołanych do przyjęcia pracy magisterskiej lub doktorskiej, w tym przez promotorów
i recenzentów, nie mogą natomiast być zgłaszane przez samych autorów prac pretendujących do Nagrody. Zgłaszane prace mogą być napisane w języku polskim lub angielskim.
Zgłoszenie pracy odbywa się poprzez przesłanie jej, za zgodą autora pracy, w pliku pdf poprzez pocztę elektroniczną na konto: jp.prize@uj.edu.pl, w terminie do 31 stycznia 2022.

Kapituła Nagród zdecydowała o przedłużeniu terminu składania prac do 28.02.2022.

Szczegółowe zasady konkursu określa Regulamin. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2022 roku.

Klauzula informacyjna.

Kapituła Nagrody
Oceny zgłoszonych prac na podstawie zleconych opinii Ekspertów dokonuje Kapituła Nagrody
w składzie:
•    prof. dr hab. Tomasz Placek (Kierownik Zakładu Epistemologii IF UJ, Przewodniczący Kapituły)
•    dr Marta Siedlecka (Instytut Psychologii UJ, Wiceprzewodnicząca Kapituły, Sekretarz Kapituły)
•    prof. dr hab. Józef Bremer (Akademia Ignatianum)
•    dr hab. Adam Chuderski (Kierownik Zakładu Kognitywistyki IF UJ)
•    dr Aleksandra Domagalik (Pracownia Obrazowania Mózgu, Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ)
•    dr hab. Jerzy Gołosz (Dyrektor Instytutu Filozofii UJ)
•    dr Michał Klincewicz (Zakład Kognitywistyki IF UJ)
•    dr hab. Sebastian Kołodziejczyk (Kierownik Zakładu Ontologii IF UJ)
•    prof. dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa (Instytut Informatyki Stosowanej UJ)
•    dr hab. Anita Pacholik-Żuromska (Prezes Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego)
•    dr hab. Magdalena Senderecka (Zakład Kognitywistyki IF UJ)
•    prof. dr hab. Michał Wierzchoń (reprezentant Dyrektora Instytutu Psychologii UJ)
•    dr hab. Mirosław Wyczesany (Instytut Psychologii UJ)

 

Polecamy również
Rozstrzygnięto Konkurs na  Nagrody im. Profesora Perzanowskiego za rok 2023!

Rozstrzygnięto Konkurs na Nagrody im. Profesora Perzanowskiego za rok 2023!

Otwarcie konkursu o Nagrodę im. Kazimierza Twardowskiego za najlepszą książkę filozoficzną roku 2023

Otwarcie konkursu o Nagrodę im. Kazimierza Twardowskiego za najlepszą książkę filozoficzną roku 2023

Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe NCN

Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe NCN

Nagrody im. Profesora J. Perzanowskiego za 2023

Nagrody im. Profesora J. Perzanowskiego za 2023