Skip to main content
Skip banner

Ogłoszenia ogólne

Paper by Dr. Trent Dougherty

16.05.2018
The Department of Epistemology and the Department of Ontology welcome all interested to an open session at which Dr.Trent Dougherty will deliver a talk on "Probability in Epistemology". The session will be held on 6 April 2017 (Thursday) at 2:00 p.m. in Room 25 (Roman Ingarden lecture hall).
Read More o Paper by Dr. Trent Dougherty

Konkurs na pracę magisterską

18.12.2016
Prof. em. dr hab. Jan Skoczyński ogłasza konkurs na pracę magisterską z zakresu polskiej myśli filozoficznej i społecznej. Prace należy składać w p. 38 do dnia 30 czerwca 2017. Najlepsza rozprawa zostanie uhonorowana prywatną nagrodą pieniężną w kwocie 2 tys. zł.
Read More o Konkurs na pracę magisterską

Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej

10.11.2016
Zakład Historii Filozofii serdecznie zaprasza na organizowaną w dniach 18-19 listopada konferencję “Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej. Rozum, człowiek, historia”. Zakład Historii Filozofii serdecznie zaprasza na organizowaną w dniach 18-19 listopada konferencję “Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej. Rozum, człowiek, historia”. Zakład Historii Filozofii serdecznie zaprasza na organizowaną w dniach 18-19 listopada konferencję “Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej. Rozum, człowiek, historia”.
Read More o Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej

Entia et Nomina V workshop

02.06.2015
Deadline May 15th 2015! The "Entia et Nomina" series features English language workshops for young researchers in formally oriented philosophy, in particular in logic, philosophy of science, formal epistemology or philosophy of language. The aim of the workshop is to foster cooperation among young philosophers with a formal bent from various research groups. The fifth workshop in the series will take place from 9 to 11 September in Krakow, Poland.
Invited speakers: Diderik Batens (Centre for Logic and Philosophy of Science, Ghent University) Nina Gierasimczuk (Institute for Logic, Language and Computation, University of Amsterdam) Balazs Gyenis (Institute of Philosophy, Hungarian Academy of Sciences) Rafal Urbaniak (Ghent University, Gdansk University)
Read More o Entia et Nomina V workshop

Ricoeur Congress 2015

01.04.2015
Międzynarodowy Kongres Ricoeurowski 2015
Celem kongresu jest twórcze podjęcie dzieła Paula Ricoeura w całej jego rozpiętości. Służy temu zgromadzenie międzynarodowego środowiska naukowców prowadzących badania w dziedzinie filozoficznej hermeneutyki, szczególnie w nawiązaniu do spuścizny Ricoeura. Tematyka kongresu obejmuje zarówno gruntowną analizę historii oddziaływań dziedzictwa francuskiego myśliciela, jak i dalsze jego rozwinięcia w wielu dyscyplinach humanistyki i nauk społecznych, ze szczególnym naciskiem na najbardziej palące kwestie, dyskutowane współcześnie. Podejmowana problematyka będzie mieściła się w sześciu blokach tematycznych: 1) Paul Ricoeur i główne kierunki filozoficzne XX wieku 2) Filozofia Ricoeura wobec nauk humanistycznych 3) Ricoeurowska antropologia filozoficzna: podmiotowość i tożsamość 4) Ricoeur w obliczu współczesnych wyzwań kulturowych 5) Filozofia granic – Ricoeurowski wkład do filozofii religii 6) Prawo, sprawiedliwość i mądrość praktyczna – filozofia działania Paula Ricoeura
Read More o Ricoeur Congress 2015