Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Filozofia

I stopień (studia licencjackie)

Studia filozoficzne I stopnia systematycznie wprowadzają do szeroko pojętej filozofii akademickiej. Na pierwszym roku studenci poznają historię filozofii starożytnej i średniowiecznej, podstawy filozofii społecznej oraz estetyki oraz intensywnie studiują logikę. Na drugim roku, obok historii filozofii nowożytnej i historii filozofii polskiej, nacisk jest położony na systematycznie pojętą ontologię i epistemologię. Na trzecim roku obowiązkowa jest historia filozofii współczesnej. Nauka języków starożytnych i nowożytnych odbywa się na drugim i trzecim roku. Atutem studiów w Instytucie Filozofii UJ jest szeroka i dynamicznie się zmieniająca gama kursów fakultatywnych, spośród których studenci, przechodząc na kolejne lata studiów, wybierają z coraz większą swobodą. Studia kończą się obroną pracy licencjackiej, napisanej pod indywidualną opieką dowolnie wybranego pracownika Instytutu Filozofii UJ.
 

Plany studiów
Rozpoczęcie studiów przed 2012/2013 (PDF)
Rozpoczęcie studiów od 2012/2013
Rozpoczęcie studiów od 2019/2020

 

 

II stopień (studia magisterskie)

Nową, znacznie poszerzoną ofertę studiów filozoficznych II stopnia od roku akademickiego 2018/2019 przygotowaliśmy dla absolwentów studiów I stopnia wszystkich kierunków. Szeroki wybór kursów, system tutorialowy, bliski związek dydaktyki z pracą badawczą pracowników Instytutu Filozofii UJ i intensywna opieka indywidualna pozwalają dostosować tok studiów do indywidualnych możliwości i zainteresowań studentów. Pracując w małych grupach studenci zdobywają zaawansowaną wiedzę i ćwiczą umiejętności warsztatowe potrzebne w pracy naukowej. Korzystając z dorobku różnych nurtów filozofii, zapoznają się z aktualnymi paradygmatami badawczymi i uczestniczą w badaniach prowadzonych przez naukowców. W ramach projektów studenckich, organizacyjnie i finansowo wspieranych przez Instytut Filozofii, mogą realizować pierwsze własne prace naukowe. Dzięki swej wiedzy teoretycznej, umiejętności metodycznego rozwiązywania problemów i kompetencjom społecznym absolwenci filozoficznych studiów magisterskich mogą odnieść sukces w wielu branżach. Jeśli zdecydują się na dalszy rozwój naukowy, np. na studiach doktoranckich, są przygotowani do samodzielnego rozwijania swoich przyszłych badań.
 

Plany studiów
Rozpoczęcie studiów przed 2012/2013 (PDF)
Rozpoczęcie studiów od 2012/2013 do 2017/2018
Rozpoczęcie studiów od 2018/2019
Rozpoczęcie studiów od 2019/2020