Przejdź do głównej treści

Pracownia Filozofii Języka i Umysłu

Termin: 14.06.2021
Miejsce: sala 28

Seminarium Pracowni Filozofii Języka i Umysłu

Wykład dr. Krzysztofa Posłajki pt.: "Powierzchniowe teorie przekonań a psychologia potoczna"

abstrakt: Teorie na temat przekonań we współczesnej metafizyce umysłu można, jak się wydaje, podzielić na dwie grupy: teorie „powierzchniowe” (superficial) i teorie reprezentacjonalistyczne. Według teorii powierzchniowych, do których można zaliczyć neo-behawioryzm (reprezentowany np. Schwitzgebela) oraz interpretywizm (wyznawany np. przez Dennetta) przypisywanie ludziom przekonań nie zobowiązuje nas do żadnych twierdzeń dotyczących głębokiej struktury poznawczej ludzkiego umysłu. Teorie powierzchniowe mają liczne zalety teoretyczne, natomiast problematyczna jest kwestia ich stosunku do tego jak konceptualizujemy pojęcie przekonania na gruncie tzw. psychologii potocznej. Wedle większości zwolenników tych teorii, są one po prostu analizą potocznego pojęcia przekonania. Istnieją jednak poważne argumenty na rzecz tezy, że definicje przekonań tworzone na tym gruncie są sprzeczne z psychologią potoczną. W swoim wystąpieniu zamierzam argumentować, że nawet jeśli istotnie teorie powierzchniowe zawodzą jako analiza pojęcia potocznego, to nie musi to oznaczać, że są one błędne całkowicie. Możliwe jest bowiem, moim zdaniem, uznanie teorii powierzchniowych za pewną umiarkowaną wersję anty-realizmu mentalnego, a proponowane przez nich definicje pojęcia przekonania za uzasadniony przypadek inżynierii pojęciowej.

godzina 13, sala 28

oraz

Ms Teams

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aed68c46c869941eaac6cc6339d4e21b8%40thread.tacv2/conversations?groupId=37016af8-d1f9-497c-85bb-c323910a72a1&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb 

 

Data opublikowania: 06.03.2015
Osoba publikująca: Katarzyna Kijania-Placek