Nasze sukcesy

Artykuł Defining Determinism prof. Tomasza Placka napisany we współpracy z prof. Thomasem Müllerem został zaliczony do Best of Philosophy w kategorii czasopism filozoficznych Oxford UP.

Dr Tomasz Żuradzki otrzymał prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych ERC Starting Grant 2018 na prowadzenie badań w ramach projektu badawczego Deep uncertainties in bioethics: genetic research, preventive medicine, reproductive decisions.

Czasopismo "Diametros" wydawane przez IF jest najlepszym polskim czasopismem ogólnofilozoficznym w najnowszym (maj 2019) międzynarodowym rankingu SCImago Journal Rank (SJR), na podstawie bazy Scopus.

Dr Zalan Gyenis został laureatem nagrody Alfred Tarski Logic Prize 2018.

Prof. dr hab. Tomasz Placek za filozoficzne badania nad przyczynowością oraz (in)determinizmem został uhonorowany Nagrodą Naukową Prezesa Polskiej Akademii Nauk za rok 2017.

projekty badawcze